Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thường trực huyện ủy

 

Đ/c HOÀNG MẠNH HÙNG

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 0912947595

Đ/c LƯU THỊ HUYỀN

Năm sinh: 1971

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

ĐT: 0912772775

Đ/c DƯƠNG ĐỨC ĐẰNG

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0913292506