Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thường trực Huyện ủy

 

               

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Ngày sinh: 01/10/1967

Quê quán: Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0912947595

Email: hunghm.gv@ninhbinh.gov.vn

Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Ngày sinh: 08/3/1971

Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0912772775

Email: huyenlt.gv@ninhbinh.gov.vn

Đ/c Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Ngày sinh: 26/6/1976

Quê quán: Xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại:  

Email: tampv.gv@ninhbinh.gov.vn