Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Thứ tư, 05/07/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 05/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Văn Từ, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí UVBTV Huyện uỷ, UVBCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

6 tháng đầu năm, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong huyện nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Công tác kiện toàn, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định kết nạp được 175 đảng viên mới, đạt 76,42% kế hoạch năm. Tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Tiếp tục hoàn thiện và tái bản cuốn sách Gia Viễn - Lịch sử, văn hóa. Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phục hồi và phát triển; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi làm rõ hơn các kết quả đạt được, đồng thời tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực như : Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác đảm bảo an ninh trật tự; cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; xử lý các vi phạm hành chính về đất đai…và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thương vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Tập trung kiện toàn công tác cán bộ, kiên quyết sắp xếp, bố trí công tác phù hợp đối với những cán bộ trong chỉ đạo, điều hành có kết quả, hiệu quả hoàn thành công việc còn hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy Gia Viễn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác cán bộ, trong đó tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp theo các quy định mới của Trung ương và của tỉnh. Chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; lãnh đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của huyện năm 2023. Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự hiệu quả, quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với các loại bệnh truyền nhiễm, các tình huống dịch bệnh. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; hoàn thành triển khai việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND, ngày 10/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng Huyện lần thứ XXII, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025; dự báo tình hình thế giới năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đặt ra thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tập trung: đẩy mạnh thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 theo quy định; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đảm bảo thực chất, hiệu quả; Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện, các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai theo Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; thường xuyên tiến hành kiểm tra nhằm phát hiện, kiên quyết chỉ đạo xử lý kịp thời, triệt để các hành vi vi phạm xây dựng trái phép công trình trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công, vi phạm các công trình kênh mương, hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát lũ, hành lang an toàn giao thông; Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác