Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Thứ ba, 18/01/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 17/01/2022, đồng chí Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Đặng Đình Hùng, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trên đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện…Song UBND huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND&UBND tỉnh, của Huyện ủy và HĐND huyện để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, cụ thể nhằm tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, cùng với sự đồng tình chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, vì vậy năm 2021 huyện đã hoàn thành và vượt kế hoạch 15/15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các Uỷ viên UBND huyện thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Huyện ủy, HĐND huyện; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND huyện đã phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND huyện tập trung quán triệt, chỉ đạo Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấp hành các chủ trương, nhiệm vụ, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, nhất là chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoặc tiến hành làm việc với Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện, các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phức tạp phát sinh; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo và quan tâm xem xét, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo UBND huyện luôn đề cao việc kết hợp chỉ đạo giải quyết công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đối với những vấn đề phức tạp, vướng mắc, UBND huyện chú trọng tổ chức các Hội nghị nhằm bàn bạc, thảo luận, thống nhất các biện pháp giải quyết. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động, nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tiến độ, chất lượng công việc được giao không ngừng được nâng lên góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Trong năm qua, các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; đã khơi dậy nội lực, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên lập thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Trong năm, có 2 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 1 tập thể vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba; trên 2 nghìn tập thể, cá nhân vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, tập thể lao động xuất sắc, lao động tiên tiến, bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, UBND huyện.

Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các thành viên UBND huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp tục lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, chủ động nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội. Tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm đã được tỉnh, huyện xác định Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, với tinh thần truy đến cùng, giải quyết triệt để, làm việc phải có kế hoạch cụ thể, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không gia hạn thời gian thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện đối với nhiệm vụ được giao; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu năng động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt hành động; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện và của cơ quan, đơn vị, địa phương… trước mắt tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh, chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là việc thăm, chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, người gia neo đơn.. tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quang đô thị, nông thôn các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện phát động phong trào thi đua yêu nước và khối trưởng các khối thi đua của huyện ký giao ước thi đua năm 2022./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác