Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023

Thứ năm, 21/12/2023

Ngày 21/12, tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023. Tham gia tiếp có đại diện các cơ quan: Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Ban Tiếp công dân huyện.

Đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên tiếp công dân

Tại phiên tiếp đã có 04 lượt với 05 công dân được tiếp. Nội dung tập trung vào phản ánh đề nghị giải quyết về đất đai, quản lý đê điều, đầu tư xây dựng cơ bản. Sau khi nghe ý kiến trình bày của các công dân, các ý kiến tham gia phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự phiên tiếp, đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân, kết luận từng trường hợp cụ thể và giao các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn có liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu, giải quyết các nội dung của công dân theo lĩnh vực phụ trách, trả lời công dân và báo cáo UBND huyện đúng thời gian quy định.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác