Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ hai, 02/03/2020

Sáng ngày 28/02, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Kỳ họp 

Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị Quyết bao gồm: Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Gia Viễn, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với bà Đinh Thị Hoa; bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm  kỳ 2016- 2021 đối với ông Trần Quang Phơn.

Đ/c Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, đơn vị tư vấn tập trung hoàn thiện Đồ án xây dựng Quy hoạch vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm căn cứ  triển khai thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại huyện; các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện Nghị Quyết đã thông qua tại Kỳ họp nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác