Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ năm 2024

Thứ hai, 08/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 08/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; Lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu quan trọng, quyết định sự phát triển của Huyện trong giai đoạn mới, công tác quy hoạch triển khai theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của huyện. Công tác quy hoạch cán bộ được rà soát, bổ sung hàng năm cho nhiệm kỳ hiện tại và các nhiệm kỳ tiếp theo. Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031 có ý nghĩa rất quan trọng để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng và HĐND sắp tới. Các nhân sự đưa vào danh sách để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ là những nhân sự được đánh giá đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định các chức danh quy hoạch. 

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các đại biểu tiếp tục quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện trong các quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Huyện uỷ về công tác quy hoạch cán bộ và công tác cán bộ. Trên cơ sở danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ và danh sách giới thiệu bổ sung chức danh các nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (2021 -2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) đạt kết quả cao.

Tại các hội nghị, Ban Tổ chức đã thông qua các tờ trình về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, (2021- 2026) và nhiệm kỳ 2025- 2030 (2026 -2031), giới thiệu nhân sự đề nghị bổ sung Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện thực hiện quy trình bỏ phiếu kín theo quy định

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Hồng Hạ, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác