Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị triển khai giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn

Thứ hai, 08/03/2021

Sáng 04/3, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức hội nghị triển khai giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Đ/c Vũ Thị Dược - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban đại diện HĐQTNHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Cường - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Lãnh đạo, nhân viên Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; Chủ tịch các Hội: LHPN, Nông dân, Cựu chiến binh và Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch UBND các xã: Gia Tân, Gia Lập, Gia Vân, Gia Lạc, Gia Thịnh, Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Tiến và thị trấn Me.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và thống nhất các giải pháp cần tập trung thực hiện trong công tác triển khai thực hiện phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại các đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1% trên địa bàn.

Theo đó trong thời gian, Ban đại diện HĐQTNHCSXH tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu được giao, đạt nhiều kết quả nổi bật: Tổng dư nợ đến 28/02/2021 là 303.516 triệu đồng/ 12.398 hộ, tăng so với 31/12/2020 là 7.049 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 2,38%; Nợ quá hạn đến 28/02/2021 là 3.210 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,06%/tổng dư nợ, giảm 59 triệu đồng, tỷ lệ giảm 0,04% so với 31/12/2020… Công tác củng cố chất lượng tín dụng chính sách đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong chỉ đạo, quản lý hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, chỉ đạo Tổ TK&VV họp, bình xét cho đối tượng thụ hưởng đảm bảo công khai đúng quy định vì vậy chất lượng hoạt động tín dụng đều tăng so với cùng kỳ năm 2019 (Phòng GD huyện đạt 88,67 điểm xếp loại tốt, tăng 6,83 điểm; điểm giao dịch cấp xã đạt 89,16 điểm xếp loại tốt, tăng 6,9 điểm); chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng được phát huy với tỷ lệ xếp loại tốt 259/294 tổ, đạt 87,08% tăng 6,19% so với cùng kỳ năm 2019; chất lượng hoạt động tín dụng cấp xã có 18/21 đơn vị xếp loại tốt, đạt 85,7%, tăng 04 đơn vị.

Đ/c Vũ Thị Dược - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban đại diện HĐQTNHCSXH huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban đại diện HĐQTNHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng tín dụng trên địa bàn và chất lượng hoạt động tín dụng trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là: Đối với các đơn vị chưa đạt chỉ tiêu giảm nợ quá hạn theo kế hoạch cần khắc phục ngay, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch; các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã cần tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện trong triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng nhất là đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của hội viên đạt hiệu quả, đúng mục đích; Phòng giao dịch NHCSXH huyện kịp thời tham mưu cho Ban đại diện HĐQTNHCSXH huyện tổ chức thực hiện có tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị nhất là các xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,5% để có biện pháp chỉ đạo xử lý, khắc phục kịp thời, hiệu quả…

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác