Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đánh giá kết quả hoạt động Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2022 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Thứ sáu, 07/10/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 7/10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Ban Đại diện) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý III; triển khai, nhiệm vụ hoạt động quý IV/2022. Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban dự và chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Giám đốc PGD NHCSXH huyện; các đồng chí thành viên Ban Đại diện và các đồng chí cán bộ NHCSXH huyện.

Trong quý III/2022, Ban Đại diện đã chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tập trung triển khai thực hiện toàn diện các mặt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, tích cực huy động vốn, giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và tiếp tục thực hiện củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

Kết quả đến ngày 30/9/2022, tổng nguồn vốn thực hiện là 359 tỷ đồng, đạt 98,78% kế hoạch, tăng trên 39 tỷ đồng so với năm 31/12/2021. Doanh số cho vay quý III là trên 51 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng là trên 108 tỷ đồng. Doanh số thu nợ quý III là trên 17 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng là trên 69 tỷ đồng. Nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30/9/2022 là trên 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,84%/tổng dư nợ.

Công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tại 8 xã có nợ quá hạn từ 0,5% trở lên đều tăng trưởng dư nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; các chỉ tiêu đánh giá chấm điểm chất lượng hoạt động của tổ, của xã đều được nâng lên. Đến ngày 30/9/2022, trên địa bàn còn 4 xã còn nợ quá hạn trên 0,5%.

Về chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn: Đến 30/9/2022, toàn huyện có 275 tổ TK&VV (giảm 3 tổ so với 31/12/2021). Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục duy trì tổ chức tốt hoạt động tại 21 điểm giao dịch, tổ giao dịch tại xã luôn đảm bảo kịp thời, chính xác, tỷ lệ giải ngân, thu nợ, thu lãi tại điểm giao dịch xã luôn đạt từ 95% trở lên.

Tại hội nghị các thành viên trong Ban Đại diện đã thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hoạt động thu hồi nợ quá hạn, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đã đánh giá, ghi nhận những kết quả PGD NHCSXH huyện đã đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới Ban Đại diện cần thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, nhất là tập trung tuyên truyền triển khai phong trào tháng chung tay gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo, thực hiện tốt công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm tiêu chí, cơ sở đầu tiên cho việc vay vốn, NHCSXH huyện cần thực hiện quy trình cho vay cụ thể, có quy trình, cho vay đúng mục đích sử dụng, tuyên truyền đến người dân các chính sách cho vay của Nhà nước thông qua NHCSXH, tập trung thu hồi nợ đọng, nợ quá hạn nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

                                        Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT huyện

 

Bài viết khác