Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 05/05/2021

Chiều ngày 04/5, UBND huyện phối hợp Công ty cổ phần bán đảo Kênh Gà, đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBNB huyện; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ, công chức có liên quan và Bí thư, Trưởng các thôn, xóm có diện tích đất nằm trong quy hoạch phân khu trên địa bàn các xã: Gia Thịnh, Gia Minh và Gia Lạc thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh hội nghị

Đồ án lập quy hoạch chung xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 03/02/2021; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 174/UBND-VP4 ngày 24/3/2021 về việc lập quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Văn bản số 636/SXD-QHKT ngày 30/3/2021 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn lập quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn giới thiệu một số nội dung liên quan quy hoạch phân khu như: Phạm vi, ranh giới, diện tích nghiên cứu khu vực lập quy hoạch; tính chất chức năng quy hoạch; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính; các yêu cầu trong tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật... đồng thời giải đáp, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quy hoạch phân khu.

Đại diện đơn vị tư vấn giới thiệu khái quát về Đồ án quy hoạch phân khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cũng tại hội nghị, UBND huyện, đơn vị tư vấn đã lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã: Gia Thịnh, Gia Minh, Gia Lạc thuộc huyện Gia Viễn về nội dung Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thông qua hình thức phiếu xin ý kiến, đồng thời niêm yết hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND các xã có liên quan để tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được phê duyệt sẽ là cơ sở để phục vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng đất đúng theo quy hoạch, đồng thời định hướng không gian kiến trúc, cảnh quan phù hợp với khu vực xung quanh, đảm bảo khả năng phát triển lâu dài của huyện Gia Viễn nói chung và các xã: Gia Thịnh, Gia Minh và Gia Lạc nói riêng trong tương lai; đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khẩn trương hoàn thiện Đồ án quy hoạch  tiếp tục xin ý kiến các cấp, các ngành và trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định./.

Hồng Phúc - Văn phòng HĐND&UBND

Bài viết khác