Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022

Thứ tư, 18/05/2022

Sáng ngày 18/5,  Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022. Tại điểm cầu huyện Gia Viễn có ông Lê Văn Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT& TT huyện; công chức Phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ Văn hóa thông tin, cán bộ chuyên trách Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Gia Viễn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung cơ bản như: Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025; Nội dung cơ bản của Thông tư số  39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 qui định về quản lí đài truyền thanh cấp xã ứng dụng Công nghệ thông tin- Viễn thông; Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết quả kết nối các hệ thống thông tin; Hướng dẫn an toàn thông tin đối với đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông; Hướng dẫn phần mềm quản lí việc sử dụng phần mềm quản lí dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Những nội dung trao đổi tại lớp tập huấn sẽ góp phần giúp lãnh đạo các đơn vị nắm bắt kịp thời các định hướng và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin, nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022 từ đó tham mưu tổ chức triển khai tại cơ quan, địa phương mình kịp thời, hiệu quả.

Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác