Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Kết quả khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2022 trên địa bàn huyện

Thứ tư, 10/11/2021

Từ ngày 02 đến ngày 04/11/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự  huyện chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) để chọn những công dân nam đủ tiêu chuẩn về sức khỏe đưa vào nguồn khám tuyển NVQS cấp huyện năm 2022.

Trong đợt này, toàn huyện có  418 công dân  đủ điều kiện đưa vào khám sơ tuyển sức khỏe trong đó có 366 công dân lên trạm khám, 52 công dân vắng mặt. Các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được kiểm tra về chiều cao, căn nặng, vòng ngực, mạch, huyết áp; khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình, kiểm tra hình săm; phát hiện các trường hợp không đủ thể lực, dị tật, dị dạng và các bệnh lí được tạm hoãn trong thời bình. Trong lần này, các công dân cũng được sơ tuyển về trình độ văn hóa. Trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, quá trình khám tuyển được tổ chức theo đúng qui định phòng dịch.

Công tác khám sức khỏe NVQS năm 2022 tại thị trấn Me

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt kết quả và hoàn thành chỉ tiêu giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, nắm bắt tình hình cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, động viên con em thực hiện tốt các bước trong Luật Nghĩa vụ quân sự. Các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ nguồn nhập ngũ, nguồn dự phòng để có kế hoạch gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo đúng thời gian quy định, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao cả về số lượng, chất lượng.

Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác