Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức giao ban phiên thường kỳ tháng 6 năm 2023

Thứ tư, 07/06/2023

Sáng ngày 7/6, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 6. Đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, các ông (bà) ủy viên UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo một số cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong tháng 5/2023, UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch, nhất là tập trung triển khai thực hiện và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và địa phương. Chỉ đạo các địa phương tập trung phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, các khu dân cư NTM kiểu mẫu, tăng cường quản lý nhà nước về ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên, đẩy mạnh tiến độ các công trình, dự án; thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội; công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, vệ sinh môi trường. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tập trung thảo luận, bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tháng 6.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường vào các khu, cụm công nghiệp. Các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn cần tập trung giải quyết triệt để việc lấn chiếm đất đai, tiếp tục rà soát, từng bước giải quyết tồn đọng về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn. Chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn lúa đã chín; triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2023 theo kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện trong công tác PCTT và TKCN năm 2023. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh. Công tác đấu giá giá trị quyền sử dụng đất; phát động và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023; tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, xã hội, an ninh nông thôn, an toàn giao thông.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác