Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Giải ngân gói cho vay ưu đãi đối với cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập

Thứ năm, 19/05/2022

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình tổ chức giải ngân gói cho vay đối với sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Giải ngân gói cho vay ưu đãi đối với cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập

Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình cho sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn ưu đãi để duy trì hoạt động, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bằng nhiều hình thức. Đặc biệt đã phối hợp với ngành giáo dục thực hiện rà soát các đối tượng, nhu cầu vốn vay để giải ngân kịp thời.

Đợt này Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Ninh Bình được Trung ương phân bổ 5 tỷ đồng để triển khai chương trình cho sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập vay vốn ưu đãi để duy trì hoạt động. Sau khi được phân bổ, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để giải ngân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần cùng các trường mầm non, tiểu học dân lập nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thích ứng với tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

Trong ngày đầu tiên, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã giải ngân được 240 triệu đồng cho 3 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với lãi suất ưu đãi 3,3%/năm, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh sẽ tập trung giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

VBSP Ninh Bình

Bài viết khác