Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Lễ Phát động thi đua cao điểm với chủ đề “50 Ngày thi đua lập công Quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”( 12/1972-12/2022)

Thứ ba, 08/11/2022

Sáng ngày 08/11, Ban CHQS huyện tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022). Dự Lễ phát động thi đua cao điểm có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện và các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn.

Với chủ đề “50 Ngày thi đua lập công Quyết thắng”, thời gian thực hiện đợt thi đua 50 ngày, từ ngày 09/11/2022 đến ngày 28/12/2022; tập trung thực hiện các nội dung và chỉ tiêu thi đua như: Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực tiễn diễn ra Chiến dịch phòng không 12 ngày đêm 12/1972; làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thấy rõ bối cảnh tình hình thế giới, trong nước; âm mưu, thủ đoạn của địch, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn nắm vững tình hình đất nước, quân đội, địa bàn và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng” có ý nghĩa chính trị sâu sắc để tuyên truyền sâu rộng và khẳng định vị trí, ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta; có ý nghĩa hết sức quan trọng, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, thúc đẩy mọi tổ chức, cá nhân, phát huy tiềm năng sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tích mới, làm chuyển biến toàn diện hoạt động trong cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Tại hội nghị đại diện các lực lượng thường trực, đại diện lực lượng dự bị động viên huyện, đại diện cụm các xã đã kí kết giao ước thi đua. /.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác