Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Triển khai Kế hoạch diễn tập, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023

Thứ ba, 09/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 9/5, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch diễn tập, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023; triển khai Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực  phòng thủ năm 2023; Báo cáo Kế hoạch, Quy trình diễn tập của Ban Tổ chức diễn tập.

Diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 diễn ra làm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu có 2 đợt (Đợt 1: Lực lượng vũ trang xã Gia Vân tiến công địch đổ bộ đường không và đợt 2: Trung đội Dân quân cơ động xã Gia Thịnh thực hành chiến đấu chiếm lại mục tiêu).

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận các nội dung như công tác chuẩn bị diễn tập, các thành phần tham gia diễn tập, chế độ bảo mật và các qui định đảm bảo an toàn trong quá trình đảm bảo an toàn diễn tập,...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện, các xã, thị trấn cần quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và chính quyền, chuẩn bị diễn tập đầy đủ, chặt chẽ, toàn diện, sát với tình hình thực tế của địa phương. Nắm vững lí luận, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung của cuộc diễn tập. Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Quá trình diễn tập không làm ảnh hưởng đến các hoạt động đến các hoạt động thường xuyên của địa phương. Đối với các xã tổ chức thực binh xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo lực lượng tham gia thực binh ổn định. Bên cạnh đó, các lực lượng đảm bảo các qui định về an toàn trong quá trinh chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác