Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2023

Thứ sáu, 02/06/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 02/6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2023, đánh giá kết quả, mức độ chuyển đổi số năm 2022 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến kết nối tại Sở Thông tin và Truyền thông tới 8 huyện, thành phố và 143 điểm cầu UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông, đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ trực tiếp phụ trách công tác tự đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2022 của đơn vị; thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 73/QĐ-BCĐ ngày 30/5/2023 của Trưởng ban Chỉ dạo chuyển đổi số tỉnh dự hội nghị.

Tại điểm cầu UBND huyện, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị; Tổ công tác triển khai đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2022 dự hội nghị.

5 tháng đầu năm 2023, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023 của tỉnh; công tác tuyên truyền phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực số được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nền tảng, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện; 100% cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã đã thiết lập mạng nội bộ, được cấp chữ ký số chuyên dùng. 100% cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet và tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 88%.

Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đã được đưa vào khai thác, sử dụng từ quý I năm 2023, đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2; hoàn thành xây dựng và khai thác, sử dụng Kho dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Các đơn vị, địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện chuẩn hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành để sẵn sàng cho việc tích hợp, chia sẻ khai thác sử dụng; việc chuẩn hóa, làm sạch các cơ sở dữ liệu của Đề án 06 đang được tập trung thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được nâng cấp, bổ sung các tính năng đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành đã được triển khai ứng dụng cho 100% các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổng số tài khoản người dùng trên 10 nghìn.

Kinh tế số của tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia giao, tiêu biểu như: Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 100%. Chỉ tiêu phát triển xã hội số đạt được những chuyển biến tích cực: Tỷ lệ người dân được cấp, sử dụng ứng dụng định danh điện tử đạt trên 33%; tỷ lệ người dân có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe đạt trên 58%. Tỷ trọng thanh toán học phí, viện phí không dùng tiền mặt đạt khoảng 50%. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng tiếp tục duy trì, tăng cường.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác kiểm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo Quyết định số 73 ngày 30/5/2023 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Hướng dẫn công tác đánh giá, xếp  hạng mức độ chuyển đổi số các cơ  quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 555/STTTT-CNBCVT  ngày 25/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích rõ hơn về những kết quả, khó khăn, thách thức trong chuyển đổi số và đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác