Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt, triển khai các văn bản của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ chính trị và Ban Bí thư

Thứ ba, 26/10/2021

Sáng 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến 154 điểm cầu cơ sở là các Thành ủy, Huyện ủy và các Đảng ủy để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và học tập, quán triệt, triển khai một số văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tại điểm cầu huyện Gia Viễn, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì hội nghị; Cùng dự có các đồng chí: Ngô Hùng Khánh, UVBTV, PCT UBND huyện; Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trưởng phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện làm việc tại các cơ quan của huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 22-QĐ/TW  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Kết luận số 36-KH/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Sau học tập các địa phương, cơ quan, phòng ban ngành, đoàn thể gắn việc thực hiện các Nghị quyết vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác