Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023

Thứ hai, 02/10/2023

Sáng ngày 02/10, Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”; thời gian thực hiện tuần lễ được tổ chức từ ngày 02 đến ngày 08/10/2023.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ năm 2023 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, nâng cao chất lượng học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, với một số hoạt động cụ thể. Trong đó chú trọng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Các em học sinh hãy xây dựng kế hoạch, mục tiêu đọc sách của mình, tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách hiệu quả, đây là cơ hội để các em đọc nhiều sách hay, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm học tập… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập. Khai thác, sử dụng có hiệu quả trang web học tập nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhân dân tìm đọc. Phát động tới tất cả các thầy cô và các em học sinh các khối lớp tổ chức tặng sách nhà trường; để xây dựng thư viện nhà trường. Thời gian thực hiện quyên góp sách từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023. Chủ động tích cực trong đổi mới phương pháp dạy, học, cách sử dụng các phần mềm trực tuyến như Zoom, Google Mit, Microsoft Tim,…, có cách thức khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn và hiệu quả, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Trung tâm. Qua đó, khuyến khích giáo viên, học sinh và học viên khai thác sử dụng và phổ biến các phương pháp, kỹ năng, phương tiện học tập,… góp phần xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác