Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tập huấn thu thập cơ sở dữ liệu lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ tư, 18/10/2023

Sáng ngày 18/10, UBND huyện đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thu thập, cập nhật thông tin người lao động, gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Về dự có đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng Nghiệp vụ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; đồng chí Đinh Thuý Hằng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện; các cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn, Trưởng thôn, xóm, Tổ trưởng tổ dân phố trong toàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được các đồng chí Chuyên viên của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn huyện đến năm 2025, triển khai một số chính sách về vệ sinh, an toàn lao động. Đồng thời, hướng dẫn nội dung, qui trình thực hiện và nghiệp vụ ghi phiếu, làm sạch thông tin về người lao động; nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở về việc cập nhật thông tin người lao động, giúp cho các địa phương tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã, thị trấn một cách chính xác nhất, từ đó để xây dựng và quản lý thông tin lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025; các cơ sở dữ liệu khác nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm để thực hiện các chính sách về giải quyết việc làm, xây dựng kế hoạch, chiến lược về lao động, việc làm, giới thiệu cung ứng lao động cho thị trường lao động, làm cơ sở hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, đồng thời hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác