Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tiếp và làm việc với Sở Du lịch về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn huyện

Thứ ba, 22/11/2022

Sáng ngày 22/11, UBND huyện tiếp và làm việc với Sở Du lịch về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn huyện. Về phía Sở Du lịch có đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch làm Trưởng đoàn, cùng các cán bộ phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch. Tiếp và làm việc với Đoàn có Đ/c Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Lê Thị Thanh, Trưởng phòng VH&TT huyện và đại diện một số phòng ban, ngành có liên quan.

 

Tại Buổi làm việc, Đoàn làm việc và các phòng, ban, ngành có liên quan đã tập trung làm việc, đánh giá về tình hình phát triển du lịch trên địa bàn huyện trong những năm qua. Việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh uỷ; Đề án của UBND tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng; công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch,…

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Thường trực Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, các ngành, địa phương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển du lịch. Làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đồng thời tập trung đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp nhằm kích cầu phát triển du lịch. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá đạt được kết quả quan trọng, tôn vinh các giá trị văn hoá, góp phần hình thành giá trị văn hoá- du lịch hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch của huyện. Công tác quy hoạch và thu hút đầu tư được quan tâm. Kết cấu hạ tầng phát triển du lịch nói riêng từng bước được đầu tư mới, nâng cấp. Công tác quảng bá hình ảnh du lịch Gia Viễn được thực hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như công tác quản lý Nhà nước về du lịch chưa đồng bộ, hiện nay việc cấp phép lưu trú do Sở Du lịch, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp phép về đăng ký kinh doanh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp phép về kết cấu hạ tầng xây dựng. Do vậy khó khăn trong công tác tham mưu, phối hợp giữa các ngành trong quá trình quản lý nhà nước về du lịch. Các sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện, chất lượng du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách,…

Trên cơ sở đó, hội nghị cũng đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ phát triển du lịch trong thời gian mới. Chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo môi trường du lịch phát triển bền vững góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn và tin cậy; xây dựng các công trình hạ tầng cho phát triển du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch,…

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác