Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ bảy, 30/12/2023

Chiều ngày 29/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lí trong hệ thống chính trị của huyện năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngô Hùng Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thủ trưởng các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Giám đốc các Trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tam,  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo nhấn mạnh: Quán triệt các yêu cầu của Tỉnh uỷ và kế hoạch của Tỉnh đối với việc lấy phiếu tín nhiệm là việc làm theo quy định của công tác cán bộ của Đảng; đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của tỉnh về quy trình, đối tượng, cách thức thực hiện theo quy định thật sự khách quan nghiêm túc, tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. Đồng chí cũng quán triệt thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm công tâm, khách quan và trung thực nhằm làm tốt công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin và động lực để các đồng chí lãnh đạo tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác