Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thông báo các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại sau khi xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ năm, 13/01/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

TẢI TẠI ĐÂY (Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 13/01/2022; Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 13/01/2022)

 

Bài viết khác