Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước

Thứ năm, 23/11/2023

Chiều ngày 23/11, Đoàn Kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Tạ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở KH&CN, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng năm 2023 tại UBND huyện Gia Viễn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO huyện; các đồng chí thành viên BCĐ ISO huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện

Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Việc bố trí kinh phí để duy trì và cải tiến HTQLCL,…

Đồng chí Tạ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở KH&CN, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Tạ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở KH&CN, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2023 của huyện Gia Viễn; đồng thời đồng chí đã nêu ra một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới: Đề nghị huyện khắc phục một số tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị.

Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo ISO huyện phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo ISO huyện đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn nghiên cứu các đề xuất của đoàn kiểm tra, tham mưu UBND huyện các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC gắn với duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại huyện trong thời gian tới.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác