Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thường trực Huyện uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10/2023

Thứ ba, 07/11/2023

Sáng ngày 07/11, Thường trực Huyện uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Trong tháng 10, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết  các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn,  xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2030 theo quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cho đội ngũ cán bộ,  đảng viên và nhân dân; chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của huyện năm 2023.

Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của  Trung ương, của Tỉnh, của huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các chương trình công tác năm 2023, nhất là tập trung điều hành ngân sách những tháng cuối năm, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ các công  trình, dự án. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tích cực phòng chống dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai; đẩy mạnh  thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi  số; phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố  cáo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó tiếp tục tập trung công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phương án sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của các cấp, các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 10. Đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2023, do vậy đòi hỏi tinh thần khẩn trương, tích cực, trách nhiệm với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu nhằm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023. Đối với nhiệm vụ tháng 11, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh:

Đối với công tác xây dựng Đảng: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2030 theo quy định và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ theo phân cấp; triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của huyện năm 2023; bám sát sự chỉ đạo của cấp trên kịp thời xây dựng và triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội: Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị  quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch; tập trung chăm sóc, bảo vệ  cây trồng vụ Đông năm 2023 và triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất  nông nghiệp. Tích cực phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hoàn thành nâng cấp, cải tạo các dự án công trình phòng chống lụt bão.

Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị,  kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng; tiếp tục nắm, bám tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng, không để bị động  bất ngờ.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác