Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo để quán triệt, triển khai, nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Thứ hai, 02/08/2021

Chiều ngày 29/7, đồng chí Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) huyện chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai, nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Dư hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Đặng Tiến Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo trực thuộc các cơ quan, đơn vị của huyện theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND huyện; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực phát biểu kết luận hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đánh giá của các đại biểu dự hội nghị, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số lượng người trở về địa phương từ các tỉnh/thàng phố có dịch ngày càng tăng. Tuy nhiên qua kiểm tra đột xuất, công tác cách ly, giám sát một số trường hợp tại nhà/nơi lưu trú tại một số xã còn chưa chặt chẽ; việc quét mã QR tại các điểm kiểm dịch tỷ lệ còn thấp, đặc biệt tại các điểm thuộc các xã: Gia Tiến, Gia Thịnh, Gia Hưng, Gia Phong chưa thực hiện; việc  xây dựng, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; một số thành viên Ban chỉ đạo phụ trách xã, Ban chỉ đạo cấp xã và một số bộ phận người dân còn có tâm lý chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định… là nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn huyện.

Để siết chặt, tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch từ cấp độ 2 trở lên theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn; các cơ sở kinh doanh dịch vụ và nhân dân siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện nếu để dịch bệnh phát sinh, lây lan thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách; đồng thời thực hiện ngay một số nội dung như sau:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu thành lập ngay các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, thiếu khẩn trương, lơ là chủ quan, không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định dẫn đến phát sinh, lây lan dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường hơn nữa việc quản lý người và phương tiện ra, vào trụ sở làm việc của HĐND&UBND huyện theo Nội quy làm việc và đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Ngàng Y tế kiểm tra, rà soát tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện xây dựng kế hoạch, hoàn thiện phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ, phù hợp với tình hình, diễn biến dịch trên địa bàn; sẵn sàng thu dung, điều trị ban đầu bệnh nhân Covid-19 trong tình huống 10.000 ca nhiễm theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 436/UBND-VP6 ngày 24/7/2021, Công văn số 430/UBND-VP6 ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 1675/SYT-KHTC ngày 29/7/2021 của Sở Y tế; quan tham mưu UBND huyện xây dựng, ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo tiêm phòng vắc xin phòng, chống Covid-19 huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch thời gian, lộ trình cụ thể triển khai tiêm vắc xin cho đối tượng ưu tiên theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, khoa học.

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện: Thực hiện ngay việc kiểm tra, làm rõ, thống kê cụ thể số lượng các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm cụ thể đăng ký việc quét mã QR phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện gửi Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phụ trách các xã, thị trấn và UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan các biện pháp phòng, chống dịch, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm xử lý các hành vi vi phạm nhất là khai báo không trung thực, chống đối, cản trở, không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch… tại những nơi thường xuyên có hoạt động đông người và các vị trí phù hợp khác đảm bảo thuận tiện, dễ thấy, đảm bảo mỹ quan, an toàn nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn: Tiếp tục phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng trong việc nắm bắt thông tin các gia đình có người thân đi làm ăn xa, tổ chức cho các gia đình ký cam kết vận động người thân khai báo y tế đầy đủ, chính xác và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định khi trở về địa phương; thực hiện quyết liệt việc khoanh vùng, truy vết các đối tượng trở về từ vùng dịch để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp; siết chặt, tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý, cách ly, giám sát các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương theo chỉ đạo tại Công văn số 08/BCĐ ngày 27/7/2021 của Ban chỉ đạo; kịp thời chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo hàng ngày về tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn gửi  Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đúng thời gian./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác