Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Viễn

Thứ ba, 11/10/2022

Sáng ngày 11/10, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Viễn năm 2022 tổ chức Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Đại tá Đinh Công Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại biểu đại diện các cơ quan Quân khu 3; đại biểu các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan chuyên môn, Bộ phận đạo diễn cuộc diễn tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại biểu ở huyện: Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thương trực Huyện ủy; đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong Ban Tổ chức diễn tập, khung diễn tập; các đồng chí  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Phát biểu Khai mạc, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Viễn năm 2022 là một bước quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm tham mưu tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến phòng thủ. Để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định và đạt đ­ược mục đích, yêu cầu đề ra, các lực lượng tham gia diễn tập cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Cần nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng - an ninh của Đảng trong tình hình mới, bám sát theo nguyên tắc, gắn lý luận về tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành mình, địa phương để giải quyết các tình huống. Trong thời gian tổ chức diễn tập bảo đảm đầy đủ thành phần, lực lượng, phối hợp nhịp nhàng. Đồng thời, duy trì mọi hoạt động điều hành quản lý kinh tế, xã hội của địa phương diễn ra bình thường. Trong qúa trình diễn tập, phải tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện và an toàn giao thông. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin; quản lý tài liệu. Sau diễn tập, nhanh chóng bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện với đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ".

Theo đó, trong ngày 11/10 sau phần Khai mạc cuộc diễn tập được tiến hành với các nội dung: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Ủy ban Quân sự thị trấn Me thực hành thiết quân luật; Hội nghị Ban Chỉ đạo PKND huyện thông qua kế hoạch; Hội nghị Đảng ủy Công an huyện thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hành di chuyển một phần cơ quan, lãnh đạo của huyện vào căn cứ chiến đấu; tại căn cứ chiến đấu, HĐND huyện tổ chức chuyên đề ra Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Trong cuộc diễn tập lần này, Ban Tổ chức diễn tập của huyện huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã Gia Sinh, Gia Minh, Gia Phong, Gia Lạc và thị trấn Me. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong 2 ngày (11&12/10/2022).

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác