Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Đơn vị hành chính

Huyện Gia Viễn có 21 xã, thị trấn:

1. Xã Gia Thanh: Cách trung tâm thành phố Ninh Bình 14 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Xuân; Phía nam giáp xã Gia Xuân và xã Gia Tân; Phía tây giáp các xã Gia Lập, Gia Vân và Gia Hòa; Phía bắc giáp tỉnh Hà Nam qua sông Đáy. Xã Gia Thanh có diện tích là 8,84 km², dân số năm 2019 là 6.698 người, mật độ dân số đạt 758 người/km². Đây là một xã có đường Quốc lộ 1 xuyên Việt đi qua.

2. Xã Gia Xuân: Cách trung tâm thành phố Ninh Bình 13 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp sông Đáy; Phía nam giáp xã Gia Trấn; Phía tây giáp xã Gia Tân; Phía bắc giáp xã Gia Thanh. Xã Gia Xuân có diện tích 4,26 km², dân số năm 2019 là 4.329 người, mật độ dân số đạt 1.031 người/km². Đây là một xã có đường Quốc lộ 1 xuyên Việt đi qua.

3. Xã Gia Trấn: Nằm ở cực Đông của huyện Gia Viễn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 11 km, có vị trí địa lý: Phía đông và phía nam giáp sông Đáy; Phía tây giáp xã Gia Tân; Phía bắc giáp xã Gia Xuân. Xã Gia Trấn có diện tích 5,63 km², dân số năm 2019 là 6.436 người, mật độ dân số đạt 1.143 người/km². Xã nằm trên Quốc lộ 1 huyết mạch, có ngã ba Gián Khẩu, có Quốc lộ 37C (nâng cấp tỉnh lộ 477) nối từ Ý Yên qua sông Đáy tới thị trấn Me đến Ngã ba Chạ (ĐT 479).

4. Xã Gia Tân: Nằm ở phía đông nam huyện Gia Viễn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 14 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Xuân và xã Gia Trấn; Phía nam giáp huyện Hoa Lư; Phía tây giáp xã Gia Thắng và xã Gia Tiến; Phía bắc giáp các xã Gia Xuân, Gia Lập, Gia Thanh; Xã Gia Tân có diện tích là 7,95 km², dân số năm 2019 là 8.208 người, mật độ dân số đạt 1.033 người/km². Đây là một xã nằm bên sông Hoàng Long và có đường Quốc lộ 1 xuyên Việt đi qua. Xã này nằm trên tỉnh lộ 477 nối từ ngã ba Gián Khẩu (Quốc lộ 1) qua thị trấn Me đến Ngã ba Chạ (ĐT 479).

5. Xã Gia Lập: Là một xã vùng chiêm trũng nằm ở phía đông huyện Gia Viễn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Thanh; Phía nam giáp xã Gia Tân; Phía tây giáp xã Gia Thắng và xã Gia Phương; Phía bắc giáp xã Gia Vân. Xã Gia Lập có diện tích 8,98 km², dân số năm 2019 là 7.996 người, mật độ dân số đạt 890 người/km². Xã này nằm trên Quốc lộ 37C (nâng cấp tỉnh lộ 477) nối từ ngã ba Gián Khẩu (Quốc lộ 1A) qua thị trấn Me đến Ngã ba Chạ (ĐT 479) lên Hòa Bình.

6. Xã Gia Vân: Có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Lập; Phía nam giáp xã Gia Phương; Phía tây giáp xã Gia Hoà; Phía bắc giáp xã Gia Thanh. Xã Gia Vân có diện tích 10,41 km², dân số năm 2019 là 6.125 người, mật độ dân số đạt 588 người/km². Trụ sở xã cách trung tâm thành phố Ninh Bình 16 km. Xã này cũng là nơi đặt trung tâm của khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, một khu bảo tồn có nhiều giá trị sinh thái cảnh quan để phát triển du lịch. Xã này nằm trên Quốc lộ 37C (nâng cấp tỉnh lộ 477) nối từ Nam Định qua ngã ba Gián Khẩu (Quốc lộ 1A), qua thị trấn Me đến Ngã ba Chạ sang Hòa Bình.

7. Xã Gia Hòa: Nằm ở phía bắc huyện Gia Viễn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình là 20 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Thanh và xã Gia Vân; Phía nam giáp xã Gia Phương và xã Gia Vượng; Phía tây giáp xã Liên Sơn và xã Gia Hưng; Phía bắc giáp tỉnh Hà Nam. Xã Gia Hòa có diện tích là 27,38 km², dân số là 8.447 người, mật độ dân số đạt 309 người/km². Đây là xã có diện tích lớn thứ 6 tỉnh Ninh Bình, sau các xã Cúc Phương, Kỳ Phú, Quang Sơn, Phú Long, Yên Đồng. Đây cũng là một trong 10 xã có mật độ dân cư thấp nhất Ninh Bình, theo thứ tự tăng dần gồm: Cúc Phương, Kỳ Phú, Quang Sơn, Phú Long, Ninh Hải, Đông Sơn, Sơn Lai, Yên Đồng, Gia Hòa và Gia Sinh.

8. Xã Gia Hưng: Nằm ở cực bắc tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 25 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Hòa; Phía nam giáp xã Liên Sơn và huyện Nho Quan; Phía tây giáp huyện Nho Quan; Phía bắc giáp tỉnh Hà Nam. Xã Gia Hưng có diện tích là 14,49 km², dân số năm 2019 là 6.622 người, mật độ dân số đạt 457 người/km². Đây là một xã miền núi, cùng với xã Xích Thổ, huyện Nho Quan và xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn là những xã miền núi cực bắc của tỉnh Ninh Bình.

9. Xã Liên Sơn: Nằm ở phía bắc huyện Gia Viễn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình là 24 km, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp xã Gia Hưng; Phía đông giáp xã Gia Hoà; Phía nam giáp xã Gia Phú; Phía tây giáp huyện Nho Quan. Xã Liên Sơn có diện tích là 6,80 km², dân số năm 2019 là 5.522 người, mật độ dân số đạt 812 người/km². Xã Liên Sơn là xã có địa hình gồm nhiều đồi đất, sỏi nối tiếp nhau, tiếp giáp với sông Hoàng Long. Nơi đây có câu truyền miệng: "Mía Nông ngò, Bò xóm Hạ, Mạ cây gai, Trai xóm Lấm".

10. Xã Gia Phú: Nằm gần trung tâm huyện Gia Viễn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp các xã Gia Vượng, Gia Thịnh và thị trấn Me; Phía nam giáp xã Gia Thịnh; Phía tây giáp huyện Nho Quan; Phía bắc giáp huyện Nho Quan và các xã Liên Sơn, Gia Hưng. Xã Gia Phú có diện tích là 6,55 km², dân số năm 2019 là 6.116 người, mật độ dân số đạt 934 người/km². Trụ sở xã cách trung tâm thành phố Ninh Bình 22 km. Đây cũng là xã được công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xã này nằm trên Quốc lộ 37C (nâng cấp tỉnh lộ 477, 479) nối từ ngã ba Gián Khẩu (Quốc lộ 1A) qua thị trấn Me đến Ngã ba Chạ sang Hòa Bình.

11.  Xã Gia Thịnh: Cách trung tâm thành phố Ninh Bình 20 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Vượng; Phía nam giáp các xã Gia Lạc và Gia Minh; Phía tây giáp huyện Nho Quan và xã Gia Phú; Phía bắc giáp xã Gia Phú và thị trấn Me. Xã Gia Thịnh có diện tích 5,37 km², dân số năm 2019 là 7.543 người, mật độ dân số đạt 1.405 người/km².

12. Xã Gia Vượng: Cách trung tâm thành phố Ninh Bình 18 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Phương; Phía nam giáp xã Gia Trung; Phía tây giáp xã Gia Thịnh; Phía bắc giáp các xã Liên Sơn, Gia Hòa và thị trấn Me. Xã Gia Vượng có diện tích 3,62 km², dân số năm 2019 là 2.046 người[2], mật độ dân số đạt 814 người/km². Xã nằm trên Quốc lộ 37C (nâng cấp tỉnh lộ 477) nối từ Nam Định qua ngã ba Gián Khẩu (Quốc lộ 1A) qua thị trấn Me đến Ngã ba Chạ sang Hòa Bình, quốc lộ Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính nối từ Đống Đa (Hà Nội) qua chùa Tam Chúc (Hà Nam) đến chùa Bái Đính (Gia Viễn, Ninh Bình) và tỉnh lộ ĐT477B (Me - Gia Thắng), ĐT477C (Me - Sơn Lai).

13.  Xã Gia Thắng: Có 2 phần tách biệt nhau, nằm ở hai phía so với xã Gia Tiến, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 15 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Tân và sông Hoàng Long (phần bãi); Phía nam giáp xã Gia Tiến và sông Hoàng Long (phần bãi); Phía tây giáp xã Gia Trung; Phía bắc giáp xã Gia Phương và Gia Lập. Xã Gia Thắng có diện tích 4,74 km², dân số năm 2019 là 3.543 người, mật độ dân số đạt 748 người/km².

14. Xã Gia Tiến: Có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Tân; Phía bắc và phía nam giáp xã Gia Thắng và sông Hoàng Long; Phía tây giáp xã Gia Sinh. Xã Gia Tiến có diện tích 4,43 km², dân số năm 2019 là 4.440 người, mật độ dân số đạt 1.002 người/km².

15. Xã Gia Phương: Nằm ở trung tâm hình học huyện Gia Viễn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 15 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Lập; Phía nam giáp xã Gia Thắng và xã Gia Trung; Phía tây giáp xã Gia Vượng; Phía bắc giáp xã Gia Vân và xã Gia Hòa. Xã Gia Phương có diện tích 5,83 km², dân số năm 2019 là 4.412 người, mật độ dân số đạt 757 người/km². Xã nằm trên Quốc lộ 37C (nâng cấp tỉnh lộ 477, 479) nối từ ngã ba Gián Khẩu (Quốc lộ 1A) qua thị trấn Me đến Ngã ba Chạ sang Hòa Bình và tỉnh lộ 477B (đường Vua Đinh) nối từ Me tới Gia Thắng.

16. Xã Gia Trung: Cách trung tâm thành phố Ninh Bình 16 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Thắng, Gia Tiến; Phía nam giáp xã Gia Sinh; Phía tây giáp xã Gia Lạc; Phía bắc giáp xã Gia Vượng. Xã Gia Trung có diện tích 8,75 km², dân số năm 2019 là 7.745 người, mật độ dân số đạt 885 người/km². Đây là một xã được bao bọc xung quanh bởi hai nhánh sông Hoàng Long, có nhiều bãi trũng ven sông.

17. Xã Gia Phong: Nằm ở vùng chiêm trũng phía tây nam huyện Gia Viễn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 19 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Sinh; Phía nam giáp huyện Nho Quan; Phía tây giáp huyện Nho Quan và Gia Minh; Phía bắc giáp xã Gia Lạc. Xã Gia Phong có diện tích 5,54 km², dân số năm 2019 là 3.757 người, mật độ dân số đạt 678 người/km².

18. Xã Gia Sinh: Nằm ở cực nam huyện Gia Viễn, thuộc hữu ngạn sông Hoàng Long, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 16 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Hoa Lư và xã Gia Tiến; Phía nam giáp huyện Hoa Lư và huyện Nho Quan; Phía tây nam giáp huyện Nho Quan; Phía bắc giáp các xã Gia Phong, Gia Tiến, Gia Lạc và Gia Trung. Xã Gia Sinh có diện tích 20,72 km², dân số năm 2019 là 6.686 người, mật độ dân số đạt 323 người/km². Xã nằm trên quốc lộ 38B và Đại lộ Tràng An (đường nối chùa Bái Đính - Cúc Phương) đi qua.

19. Xã Gia Minh: Nằm ở tây nam huyện Gia Viễn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 23 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Lạc; Phía nam giáp xã Gia Phong và huyện Nho Quan; Phía tây giáp huyện Nho Quan; Phía bắc giáp Nho Quan và xã Gia Thịnh. Xã Gia Minh có diện tích là 6,82 km², dân số năm 2019 là 2.763 người, mật độ dân số đạt 405 người/km². Đây là một xã nằm bên sông Hoàng Long.

20. Xã Gia Lạc: Nằm ở tây nam huyện Gia Viễn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 19 km, cách thị trấn Me 3 km về phía bắc, cách Chùa Bái Đính khoảng 2 km về phía đông nam, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Trung; Phía nam giáp xã Gia Sinh và xã Gia Phong; Phía tây giáp xã Gia Minh; Phía bắc giáp xã Gia Thịnh. Xã Gia Lạc có diện tích 6,17 km², dân số năm 2019 là 5.003 người, mật độ dân số đạt 811 người/km².

21. Thị trấn Me: Cách trung tâm thành phố Ninh Bình 19 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Gia Phương và xã Gia Vượng; Phía tây giáp các xã Gia Thịnh, Gia Phú, Liên Sơn; Phía nam giáp xã Gia Vượng và xã Gia Thịnh; Phía bắc giáp các xã Gia Thịnh, Gia Phú, Gia Hòa, Gia Phương. Thị trấn Me có diện tích 3,43 km², dân số năm 2019 là 5.574 người, mật độ dân số đạt 1.625 người/km². Thị trấn Me nằm trên Quốc lộ 37C nối từ ngã ba Gián Khẩu (Quốc lộ 1A) đến Ngã ba Chạ sang Hòa Bình. Đây cũng là điểm khởi đầu của 2 đường tỉnh lộ ĐT477B (Me - Gia Thắng) và ĐT477C (Me - Sơn Lai).