Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thảo luận, góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Gia Viễn giai đoạn 2023 - 2030”

Thứ năm, 28/12/2023

Chiều ngày 28/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý Dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Gia Viễn giai đoạn 2023 - 2030”. Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo các Phòng, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

 Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe tóm tắt dự thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2030.

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục và đào tạo được quan tâm, chú trọng phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng; quy mô trường, lớp các cấp học được củng cố, duy trì ổn định, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Công tác quản lý giáo dục không ngừng được đổi mới, phân cấp và tăng quyền chủ động của cơ sở; dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong các nhà trường được giữ vững và tăng cường; chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục nâng lên. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng phát triển theo hướng kiên cố hóa và đồng bộ, tỷ lệ phòng học cao tầng kiên cố đạt 95%; trang thiết bị giáo dục ngày càng đáp ứng tốt hơn quá trình dạy và học. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt.

Có 100% trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới bước đầu được triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó đã chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, rà soát trang bị bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các nhà trường, việc lựa chọn, cung ứng sách giáo khoa và biên soạn tài liệu giáo dục địa phương được đảm bảo kịp thời.

Trong những năm qua, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của địa phương và đất nước.

Chất lượng giáo viên còn chưa đồng đều, cơ cấu giáo viên tiểu học và trung học cơ sở có nơi còn chưa cân đối; hiệu quả giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp vào các trường nghề còn hạn chế. Quy mô trường lớp, nhất là trung học cơ sở chưa phù hợp; còn tình trạng quá tải về quy mô trường, lớp ở cấp mầm non, tiểu học. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học tại các nhà trường tuy đã được đầu tư bổ sung xây mới và sửa chữa nhưng sau thời gian dài sử dụng đã bị xuống cấp và vẫn còn thiếu nhiều so với quy định, nhất là các phòng chức năng và phòng học bộ môn.

Trước thực trạng đó, huyện Gia Viễn xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Gia Viễn giai đoạn 2023 - 2030”. Theo đó, mục tiêu của Đề án là: Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo huyện Gia Viễn theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ số lượng và cơ cấu, chuẩn về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và năng lực số. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và cả nước. Đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số và các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục được nêu trong đề án, trong đó tập trung chính vào vấn đề đổi mới tổ chức dạy và học theo hướng thực chất; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo đủ số lượng, có chất lượng; củng cố sắp xếp phát triển mạng lưới trường, lớp, cải thiện cơ sở vật chất; xây dựng cơ chế, chính sách, bổ sung nguồn lực thực hiện. Theo đó nhu cầu để thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực giáo dục trong giai đoạn 2023-2030 là hơn 600 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phân tích, làm rõ các nội dung đề án nâng cao chất lượng giáo dục.

 Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục. Cùng với đó, nghiên cứu hoặc xây dựng, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách mới để điều hành, khuyến khích việc huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Phát triển, mở rộng quy mô các trường đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đánh giá và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Nâng cao năng lực tham mưu của ngành giáo dục với cấp ủy, chính quyền các cấp để nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và nguồn lực đầu tư nhằm bảo đảm công tác nâng cao chất lượng giáo dục. Các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên phải xác định đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá là phương châm cốt lõi của quá trình nâng cao chất lượng giáo dục. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác