Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị lần thứ 4 UBMTTQVN huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ sáu, 07/08/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 6/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (UBMTTQVN) huyện tổ chức hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014 -2019, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2020 và kiện toàn bổ sung ủy viên ủy ban và chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thủy - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Đ/c  Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Đặng Đình Hùng - UVBTV Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Đ/c Ngô Hùng Khánh - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Đặng Tiểu Bình - HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng dự có các đồng chí đại diện Lãnh đạo công an huyện, Viện kiển sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên UBMTTQVN huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe báo cáo sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm, năm 2020 của UBND huyện.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ các xã, thị trấn và Ban công tác mặt trận khu dân cư đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt Công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 hiệu quả với số tiền trên 600 triệu đồng. Cùng đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được chú trọng;  Chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức 7 hội nghị tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp.

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Thị Thủy - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Đặng Đình Hùng - UVBTV HUYện ủy - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy ghi nhận biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được của UBMTTQ huyện trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Thống nhất với một số phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí cũng đề nghị UB MTTQ huyện đẩy mạnh công tác, tuyên truyền, vận động tác  tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời,  phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhất là trong tình cảnh thế giới đang đối mặt với dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp. Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ thực hiện các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới đó là: Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt các phong trào thi đua; tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện; Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chủ trương đường lối tại các địa phương; Thực hiện tốt các hoạt động tham gia xây dưng đảng chính quyền nhất là phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng  Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII  nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã hiệp thương, kiện toàn bổ sung 9 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện và kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác