Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022

Thứ ba, 08/11/2022

Sáng ngày 8/11, Đoàn Kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Tạ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở KH&CN, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành kiểm tra thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 tại UBND huyện Gia Viễn. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO huyện, các đồng chí thành viên BCĐ, Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Đoàn Kiểm tra tập trung kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; việc bố trí kinh phí để duy trì và cải tiến HTQLCL. Trong thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng gắn liền với công tác cải cách hành chính, tích cực chỉ đạo và hỗ trợ các xã, thị trấn duy trì, cải tiến HTQLCL theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí  Tạ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phó Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra đã ghi nhận kết quả thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 của huyện Gia Viễn; đồng thời nêu ra một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và thực hiện kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Hồng Hạ (Trung tâm VH-TT&TT)

Bài viết khác