Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Nhìn lại kết quả nổi bật của Liên đoàn Lao động huyện sau một nhiệm kỳ

Thứ tư, 28/06/2023

Là cơ quan đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện không ngừng được củng cố, vị trí, vai trò ngày càng được nâng cao, các cấp Công đoàn đã tích cực vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội công đoàn huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiện nay, công đoàn huyện Gia Viễn có 8.109 CNVCLĐ, đang sinh hoạt ở 118 công đoàn cơ sở. Những năm qua, Công đoàn huyện đã không ngừng phát triển lớn mạnh và thực sự trở thành tổ chức đáng tin cậy của đội ngũ người lao động; là cầu nối giữa Đảng bộ với đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ, là người bạn đồng hành tin cậy của tổ chức chuyên môn. Nhiệm kỳ 2018-2023 là giai đoạn Công đoàn huyện nhà phát triển rực rỡ và đạt được rất nhiều thành công trên các mặt, các lĩnh vực công tác. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên những thành công đó là Công đoàn huyện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rất sát sao của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Huyện uỷ; sự phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện; sự đồng tình, hưởng ứng của toàn thể đoàn viên công đoàn; sự nhiệt tình, hăng hái đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế, xã hội của huyện có bước phát triển tiến bộ, các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đều hoàn thành, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Trong những năm qua, Công đoàn huyện Gia Viễn đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong huyện tổ chức cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, Luật Thi đua khen thưởng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đực lối sống, những biển hiện  “Tự diễn biến, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh.... với nhiều hình thức như: Quán triệt, học tập thông qua các buổi sinh hoạt Công đoàn, sinh hoạt Chi bộ, cơ quan, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.  

Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống của đoàn viên, người lao động. Thông qua quỹ hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quỹ “Mái ấm công đoàn” đã có 37 đoàn viên được hỗ trợ xây nhà ở với số tiền gần 600 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đến đời sống việc làm của công nhân viên chức lao động, đến nay phần lớn công nhân viên chức lao động trong huyện có việc làm ổn định, điều kiện làm việc ngày càng được quan tâm, công tác an toàn, bảo hộ về lao động, tham quan du lịch được thực hiện tốt, không có tai nạn lao động xảy ra. Đặc biệt đối với nữ công nhân viên chức lao động luôn được quan tâm chăm lo về mọi mặt, các chính sách đối với lao động nữ như khám sức khỏe, chế độ thai sản được công đoàn trên địa bàn huyện phối hợp quan tâm thực hiện đầy đủ, hàng năm có 92% nữ CNVCLĐ được công nhận đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đi đôi với việc quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do các cấp công đoàn phát động có sức lan tỏa sâu rộng khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần lao động sáng tạo của CNVCLĐ. Với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, được đoàn viên, công nhân viên chức, lao động hưởng ứng tích cực, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua: “xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà’’ gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc”… Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu được Công đoàn các cấp động viên, khen thưởng kịp thời.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn các cấp đã xác định rõ việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, kiện toàn Ban chấp hành là nhiệm vụ quan trọng, nhằm xây dựng Công đoàn các cấp vững mạnh. Kết quả đã phát triển thực tế được 3.418 đoàn viên (đạt 210%), thành lập được 16 CĐCS trong DN ngoài khu vực nhà nước  (đạt 160% chỉ tiêu Đại hội VIII).

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Liên đoàn Lao động tổ chức 03 lớp tập huấn công đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới cho 365 lượt cán bộ công đoàn; chỉ đạo các cấp công đoàn tuỳ theo lĩnh vực, ngành nghề, tích cực tham gia phong trào “toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” như: Vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; kết nối, giới thiệu việc làm ổn định cho NLĐ, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập; phát động phong trào trồng cây xanh, cây hoa, tham gia dọn vệ sinh môi trường, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức trồng và hỗ trợ 4.530 cây xanh, cây hoa cho các CĐCS trồng góp phần làm đẹp cảnh quan công sở; phối hợp với CĐCS xã Gia Vượng vận động đoàn viên góp của, góp công trồng và chăm sóc 01 km đường cây xanh đa tầng tán góp phần để xã hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền từ huyện đến cơ sở được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là vào các dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, chào mừng các sự kiện chính trị của địa phương; Công đoàn các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi giao hữu, thi đấu cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia.

Nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác công đoàn. Để có thể phát huy được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện phát huy các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào hai giỏi trong nữ công nhân viên chức lao động, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tiếp tục quan tâm thực hiện những việc thuộc về quyền lợi chính chính đáng của đoàn viên cũng như người lao động của toàn huyện.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động huyện được phát động sôi nổi, mạnh mẽ. Hoạt động công đoàn đã hướng về cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động; tạo sự gắn bó giữa công nhân, viên chức, lao động với tổ chức công đoàn; vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, xứng đáng là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Phát huy kết quả đạt được, với thời cơ mới, khí thế mới, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới 2023-2028 hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện Gia Viễn sẽ phát huy mọi thuận lợi, nỗ lực vươn lên vượt qua mọi thử thách để tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả to lớn, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện Gia Viễn cơ bản trở thành huyện NTM nâng cao.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác