Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2021

Thứ ba, 05/01/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 5/1, UBND huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2021. Đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Đình Hùng - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2020 và đề xuất biện pháp, các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2021, theo đó Năm 2020 công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND&UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện và được UBND huyện cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, cụ thể; quá trình chỉ đạo, điều hành xác định đúng trọng tâm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực, đồng thời duy trì thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đề cao vai trò cá nhân đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện; quá trình xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, chặt chẽ, với tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND huyện góp phần hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2020.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đó là: Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật.Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi sổ và rà soát tháo gỡ những khó khăn trong huy động các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phát triển công nghiệp tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triền toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giảm nghèo bền vững; phát huy giá trị văn hóa lịch sử gắn với bảo vệ môi trường; chủ động trong phòng chổng dịch bệnh, thiên tai, bão lũ và ứng phó với biến đổi khỉ hậu. Nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; công tác phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tô cáo; củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND&UBND huyện tích cực, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm, công tác quý, tháng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung khắc phục kịp thời những hạn chế, những khó khăn vướng mắc. Trước mắt tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các phòng ban, đơn vị xây dựng chương trình hành động trong năm 2021, quản lý xây dựng NTM, các nhiệm vụ GPMB khu Bái Đính Ba Sao, khu Vân Long.. tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết Tân Sửu, Lễ hội Xuân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là việc thăm, chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, người gia neo đơn… tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quang đô thị, các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác