Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thường trực Huyện uỷ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện năm 2023

Thứ ba, 25/07/2023

Nhằm vận động, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đối với công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái” trong các tầng lớp nhân dân góp phần chăm lo cho người có công, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn… vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Chiều ngày 24/7, Thường trực Huyện uỷ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội huyện năm 2023”. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện; đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội Doanh nghiệp huyện; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch, thư ngỏ vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội huyện, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký ủng hộ quỹ và chuẩn bị các điều kiện cho Lễ phát động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” dự kiến vào ngày sáng 26/7/2023. 

Theo kế hoạch đối tượng vận động là: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang: Vận động mỗi người ủng hộ ít nhất 01 ngày tiền lương, tiền công (tổng số tiền thực lĩnh trong tháng chia cho 30 ngày). Công nhân lao động: Vận động ủng hộ ít nhất 50.000 đồng/người. Hộ gia đình thuộc thị trấn, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Vận động ủng hộ ít nhất 100.000 đồng/hộ; hộ gia đình thuộc các khu vực khác: Vận động ủng hộ ít nhất 50.000 đồng/hộ. Các doanh nghiệp, doanh nhân, các hợp tác xã, tổ hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân xã, thị trấn: Vận động ủng hộ Quỹ với khả năng cao nhất.

Kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân là người Gia Viễn đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài huyện. Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia ủng hộ Quỹ.

Kế hoạch nêu rõ không vận động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; công nhân lao động trong các doanh nghiệp bị giảm giờ làm từ tháng 01/2023 trở lại đây; các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Thời gian vận động: Từ ngày 18/7/2023 đến ngày 30/9/2023.

Nơi tiếp nhận cấp huyện, các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn gửi về địa chỉ Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Gia Viễn; theo số tài khoản: 1000007057861905 tại: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Viễn.

Ủng hộ bằng tiền mặt tại: Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn (Tầng 4, phòng 404 trụ sở Huyện uỷ, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Nơi tiếp nhận cấp xã: Vận động và tiếp nhận tiền ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học, trường Mầm non, TH&THCS, Trạm Y tế xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân xã, thị trấn và các hộ gia đình trên địa bàn.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan; sự thống nhất về phương thức, đối tượng, thời gian tổ chức vận động; tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức vận động xây dựng Quỹ và công tác quản lý, sử dụng Quỹ phải được công khai, minh bạch, hiệu quả, thiết thực và đúng quy định.

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác