Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023

Thứ năm, 23/11/2023

Ngày 23/11, tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, đồng chí Hà Giang Nam, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 thay đồng chí Bí thư Huyện uỷ. Tham gia tiếp có đại diện các cơ quan: Thanh tra, Tư pháp, Văn phòng Huyện uỷ, Ban Tiếp công dân huyện. Trong phiên, công dân phản ánh các ý kiến tập trung vào vấn đề quản lý nhà nước về đất đai, công tác cán bộ và sử dụng cơ sở hạ tầng.

Đồng chí Hà Giang Nam, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì phiên tiếp

Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, các ý kiến tham gia phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự phiên tiếp, đồng chí Hà Giang Nam, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân, kết luận từng trường hợp cụ thể và giao các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn có liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu, giải quyết các nội dung của công dân theo lĩnh vực phụ trách, trả lời công dân đúng thời gian quy định./.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác