Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ sáu, 26/01/2024

Chiều ngày 26/01, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Phạm  Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Đặng Đình Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thanh Bình, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; đại diện Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác hòa giải ở cơ sở được UBND huyện chú trọng với nhiều hình thức phù hợp, đối tượng phong phú, đa dạng như tổ chức các hội nghị tuyên truyền hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, hòa giải viên thực thi nhiệm vụ ngày một nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào nền nếp, ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của người dân, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có có 302 cán bộ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; 201 tổ hoà giải ở cơ sở với 1.224 hoà giải viên ở cơ sở của 201 thôn, xóm phố. Đội ngũ cán bộ hòa giải viên với có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn, uy tín, kỹ năng tuyên truyền, nhiệt tình trong công tác. Trong 10 năm qua các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã hòa giải 1.105 vụ việc (Hòa giải thành 964 vụ việc đạt 87,8%).

Việc thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở và tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động này đi vào nền nếp và có hiệu quả.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ kết quả việc triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị; cũng như một số hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Luật; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác hòa giải; Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với cơ quan tư pháp trong công tác hoà giải; Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho hòa giải viên; bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các hòa giải viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Năm 2023, Phòng Tư pháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo theo quy định; triển khai kịp thời các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cập nhật văn bản pháp luật mới để triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Công tác chứng thực hộ tịch được triển khai theo trình tự, thủ tục, đảm bảo đúng quy định; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm, củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở và chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở. Năm 2023, các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã hòa giải 14 vụ việc (hòa giải thành 12 vụ việc đạt 85,7%, giảm 03 vụ việc so với năm 2022). Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được triển khai  theo qui định, nhất là ở các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  

Năm 2024, Phòng Tư pháp đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác như: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2024; triển khai kịp thời các bộ luật, luật và văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp; chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân. Hướng dẫn các xã hoàn thiện tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật gửi Sở Tư pháp và công nhận các thôn, xóm đạt chuẩn chỉ tiêu 5.4, 10.5; Tiếp tục xây dựng, quản lý, khai thác tốt tủ sách pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân trong huyện; đẩy mạnh hoạt động Trợ giúp pháp lý lưu động, Hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý của các xã, thị trấn./.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác