Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ hai, 23/05/2022

Chiều ngày 23/5, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch để bàn, thảo luận, quyết định nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện uỷ,  Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có  các đồng chí: Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ; các đồng chí Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban HĐND, tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đ/c Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông qua tổng hợp dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó:Về thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện dự kiến sẽ tổ chức trong 01  ngày ( Khoảng từ ngày 4/7 đến 8/7/2022); Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến các báo cáo: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; tờ trình của UBND huyện về việc phê chuẩn Quyết toán Ngân sách nhà nước huyện năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp trong 6 tháng đầu năm 2022; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết chủ trương đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XX sẽ thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021; Nghị quyết thông qua nội dung, chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; Nghị quyết phê chuẩn những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện; Một số Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình, dự án trên địa bàn.

Để kỳ họp diễn ra thành công theo đúng chương trình đề ra, Thường trực HĐND huyện đề nghị: Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổ chức cho Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri từ ngày 14 tháng 6 năm 2022. Hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND huyện trước ngày 28 tháng 6 năm 2022 để trả lời và báo cáo tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các Báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình các Ban của HĐND huyện xem xét, thẩm định theo quy định và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết khác phục vụ Kỳ họp theo kế hoạch./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác