Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

 

 

Đ/c HOÀNG MẠNH HÙNG

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 0912947595

Đ/c LƯU THỊ HUYỀN

Năm sinh: 1971

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

ĐT: 0912772775

              

                   

Đ/c ĐẶNG ĐÌNH HÙNG

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ,

Phó Chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 0918 946568

 

 

Đ/c NGÔ HÙNG KHÁNH

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ,

Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0913097705

 

Đ/c VŨ THỊ DƯỢC

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Huyện ủy viên, 

Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0915639698

     

I/ CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

II/ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

III/ CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ

IV/ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC