Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2022

Thứ năm, 16/06/2022

Sáng ngày 16/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2022. Về dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, PCT UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại biểu Đảng uỷ Công an, Quân sự và Trung tâm Y tế huyện và Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Các đại biểu về dự

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt các chuyên đề  

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt các chuyên đề: Nghiệp vụ công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch “Công tác nắm bắt dư luận xã hội”.

Tiếp theo, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, PCT UBND huyện truyền đạt nội dung chuyên đề “Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số”.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho các đại biểu cập nhật những thông tin mới về công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT &TT)

Bài viết khác