Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Thứ tư, 18/05/2022

Sáng ngày 17/5, Ban Dân vận huyện uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022. Về dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Dương Thị Hà, Trưởng phòng Tôn giáo - Dân tộc, Ban dân vận Tỉnh uỷ; Đ/c Vũ Văn Huy, Trưởng phòng dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đ/c Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ; cùng dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban dân vận Huyện uỷ và các đồng chí làm công tác dân vận tại cơ sở.

Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu đã được các đồng chí ở Ban dân vận Tỉnh uỷ truyền đạt chuyên đề : Nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống đạo lạ; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng và hiểu sâu hơn những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác