Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Thứ ba, 11/07/2023

Sáng ngày 11/7, Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận  và các Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua Dân vận khéo, phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí Thành viên các Ban Chỉ đạo, đại biểu Lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện và các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng khối Dân vận, Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Dân vận tiếp tục được các cấp ủy trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, các ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hệ thống dân vận các cấp làm tốt công tác hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Dân vận khéo”. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Khối Dân vận các xã, thị trấn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; thực hiện tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo… Qua đó tiếp tục củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được của công tác dân vận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực tế ở cơ sở, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp để triển khai thực hiện công tác dân vận tại địa bàn đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao sự triển khai thực hiện toàn diện công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực của huyện. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện có hiệu quả và kiểm tra sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng về công tác dân vận; nâng cao chất lượng, hiệu quả các Ban chỉ đạo, trong đó có Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp về công tác dân vận của các đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Dân vận khéo”; đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, quan tâm đến công tác cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, hội quần chúng; nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác