Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về bầu cử

Thứ ba, 27/04/2021

Chiều ngày 26/4, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (Hội đồng) huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng; Đ/c Phạm Thị Hoa Mai, Trưởng phòng Tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp; đồng chí Hoàng Thị Thùy Linh - Đội trưởng Đội phong trào xã, phường, thị trấn, Công an Tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Thành viên Hội đồng huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội: LHPN, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã được đồng chí Phạm Thị Hoa Mai, Trưởng phòng tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp truyền đạt, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân và các quy định của pháp luật khác có liên quan; Đồng chí Hoàng Thị Thùy Linh, Đội trưởng đội phong trào xã, phường, thị trấn, Công an Tỉnh truyền đạt những nội dung về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Gia Viễn nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện nhấn mạnh: Ngày 23-5-2021 tới đây, cử tri cả nước nói chung và cử tri huyện Gia Viễn nói riêng sẽ đi bầu cử để chọn người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, mỗi đồng chí cán bộ, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội nhất là cấp xã cần nắm vững những quy định của pháp luật nói chung, quy định của pháp luật về bầu cử nói riêng để tuyên truyền, phổ biến đến hội viên và nhân dân biết, thực hiện theo đúng quy định, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội, HĐND các cấp; đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm của công dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đ/c Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ chủ chốt của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của pháp luật nói chung, về bầu cử nói riêng từ đó để tuyên truyền, phổ biến hội viên và nhân dân thực hiện theo đúng quy định, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm của công dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn./.

Cẩm Vân - Trung tâm VH-TT&TT

Bài viết khác