Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Thứ sáu, 27/10/2023

Sáng ngày 27/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị; cùng dự có các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.

Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị

  Trong 9 tháng đầu năm, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã quan tâm chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của NHCSXH huyện, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt và có hiệu quả, triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; tập trung chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị nhận ủy thác, các cấp, các ngành thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện.

Đ/c Giám đốc PGD NHCSXH huyện phát biểu tại Hội nghị

Tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 409 tỷ đồng, tăng trên 36 tỷ đồng so với 31/12/2022. Doanh số cho vay đạt trên 98 tỷ đồng với 2.296 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt trên 62 tỷ đồng. Tổng dư nợ gần 409 tỷ đồng cho gần 11 nghìn hộ vay, tăng trên 36 tỷ đồng so với 31/12/2022, hoàn thành 99% kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng 9,67% và hoàn thành 90,08% kế hoạch tăng trưởng. Nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30/9/2023 là 3.190 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,78%/tổng dư nợ.

Đ/c Chủ tịch UBND xã Gia Lạc phát biểu tại Hội nghị 

Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện tốt thông qua 21 điểm giao dịch xã, thị trấn với 275 tổ TK&VV, an toàn, hiệu quả, kịp thời đáp ứng vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá về các vấn đề liên quan đến ủy thác cho vay đối với các tổ chức hội, hiệu quả vốn vay các chương trình; xử lý nợ đọng, nợ quá hạn; giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong các Chương trình cho vay, tín dụng chính sách; công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao về hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tăng cường phối hợp thực hiện các phương pháp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn nắm bắt diễn biến hoạt động tín dụng tại địa phương. Tích cực huy động nguồn vốn, giải ngân kịp thời cho đối tượng thụ hưởng. Tăng cường thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu. Nâng cao hiệu quả công tác nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của các hộ vay. Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. NHCSXH huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác rà soát các đối tượng cho vay vốn, đảm bảo thu hồi vốn sau này.

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT  

Bài viết khác