Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 10, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021

Thứ năm, 02/01/2020

Trong 2 ngày 19 và 20/12, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương trong thời gian tới.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Tô Văn Từ - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Lưu Danh Tuyên - UVBTV - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Phương - TUV - Phó Trrưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Gia Viễn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn, các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Kỳ họp

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng ghi nhận, đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 23,4%, thu ngân sách đạt kết quả cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch, hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, công tác thu hút đầu tư hiệu quả cao, 4 xã Gia Phương, Gia Minh, Gia Thắng và Liên Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 20/20 xã đạt 100%, trong đó xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đã cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, một số hoạt động văn hóa diễn ra sôi động, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,58%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường và giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành chương trình công tác đã đề ra. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện tiếp tục có sự đổi mới. Hoạt động giám sát được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác dân nguyện tiếp tục được chú trọng, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan tình hình, HĐND huyện thống nhất xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 như: Tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế... Trong đó, giá trị sản xuất tăng trên 13%, tập trung các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai tốt cơ chế thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ du lịch, đẩy mạnh cải cách hành chính... Chú trọng giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện và những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng giám sát trực tiếp tại Kỳ họp…

Trong chương trình Kỳ họp, HĐND huyện tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền; thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND huyện.

Hồng Hạ - Đài truyền thanh

Bài viết khác