Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo đánh giá sơ bộ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Thứ ba, 16/11/2021

Sáng ngày 15/11, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (gọi tắt Ban chỉ đạo) huyện tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí công chức LĐ-TB&XH các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; tổng điều tra, xác định số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các tiêu chí quy định tại Nghị định số 07/2021/QĐ/TTg ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong năm 2021, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; qua điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định, với kết quả đánh giá sơ bộ cụ thể: Toàn huyện có 990 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,45%, giảm 172 hộ, 0,48% so với cùng kỳ năm 2020; có 778 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,92%, giảm 54 hộ, 0,17% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo mới có 1.054 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,61%, giảm 108 hộ, 0,32% so với cùng kỳ năm 2020; 681 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,13%, tăng 29 hộ, 0,03% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số hộ có mức sống trung bình 21.441 hộ, chiếm tỷ lệ 53,02%, tăng 323 hộ, giảm 0,19% so với cùng kỳ năm 2020.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo ghi nhận, đánh giá những nỗ lực của BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện, các xã, thị trấn trong thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả điều tra, rà soát bước đầu tại một số địa phương chưa phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Do vậy đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã có liên quan cần tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ các bước, các quy trình, thủ tục theo quy định nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác hộ nghèo, hộ cần nghèo để trình UBND huyện xem xét, thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch; cùng với đó, cần xem xét, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện trong năm 2021 làm cơ sở để xây dựng kế hoạch giảm nghèo trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 và chỉ tiểu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo kế hoạch - đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh./.

Kim Thoả - Trung Tâm VHTT&TT

Bài viết khác