Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020)

Thứ sáu, 31/07/2020

Sáng ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/ 2020). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đ/c Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy, Đ/c Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Cùng dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ, thủ trưởng một số phòng, ban của huyện và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong suốt 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và khẳng định Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa, đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác Tuyên giáo của Đảng tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò trên mặt trận tư tưởng, lý luận; góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục, tuyên truyền có hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng...

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo toàn quốc, ngành Tuyên giáo Gia Viễn đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng bộ về các nội dung công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương... Qua đó góp phần xây dựng huyện Gia Viễn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang, thời gian tới, ngành Tuyên giáo của huyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng; khơi dậy ý chí, niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; phát huy cao độ truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hóa giải các nguy cơ, nắm bắt thời cơ phát triển mới.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến và trò chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm để phát huy hiệu quả của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện.

Đ/c Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu, chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm ngành truyền thống của ngành Tuyên giáo

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tư tưởng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành tuyên giáo giai đoạn hiện nay là tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực, trong đó có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những nhiệm vụ này đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tăng cường hơn nữa phương châm đi trước, đi cùng để tiên phong trong việc truyền lửa, truyền niềm tin, lý tưởng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác