Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tiếp và làm việc với Tổ công tác thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính cấp Sở, cấp huyện năm 2020

Thứ ba, 29/06/2021

Sáng ngày 28/6, Tổ công tác thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của tỉnh do ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với huyện Gia Viễn. Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp và làm việc với Tổ công tác của tỉnh, cùng làm việc có đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.

Trong chương trình làm việc, các đồng chí trong Tổ công tác của tỉnh đã nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, kiểm tra thực tế nhằm đánh giá, chấm điểm tiêu chí, thành phần chỉ số CCHC trên 8 lĩnh vực, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với tổng điểm thẩm định đạt được là 85,5 điểm; đồng thời trao đổi, làm rõ, giải đáp, hướng dẫn cụ thể những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các Phụ lục kèm theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng tổ công tác ghi nhận những nỗ lực cố gắng, cũng như kết quả tích cực mà huyện Gia Viễn đã đạt được trong công tác cải cách hành chính trong năm 2020 và thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục như: Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; việc hệ thống hóa và thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ, tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4 trong năm…

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chân thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Tổ công tác của tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cần không ngừng phát huy những ưu điểm đã đạt được, tập trung khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn theo quy định./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác