Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Gia Viễn lần thứ V (2020-2025)

Thứ ba, 26/05/2020

Là đơn vị được chọn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện giai đoạn 2015- 2020 của tỉnh. Để đảm bảo việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến diễn ra đảm bảo an toàn, thành công tốt đẹp, theo đúng kế hoạch. Chiều ngày 25/5, UBND huyện tổ chức hội nghị chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện Gia Viễn lần thứ V (2020-2025). Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy -  Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị, cùng dự hội nghị có các đồng chí thành viên các tiểu ban an ninh, nội dung, tuyên truyền, hậu cần và thành viên các tổ phục vụ.

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt, triển khai một số nội dung về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2020-2025), hội nghị sẽ tổng kết đánh giá kết quả, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015- 2020). Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức thi đua, công tác khen thưởng; kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua; khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, tạo động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban và tổ phục vụ, đồng thời nhấn mạnh công tác tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để nêu bật những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực  trong 5 năm qua của huyện nhà hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác