Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn huyện

Thứ ba, 29/08/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 29/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Giúp việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện giai đoạn 2021-2025; các đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc gồm có 24 ông, bà; đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban chỉ đạo; thông qua Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc; triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Thời gian thực hiện rà soát từ ngày 01/9 đến ngày 30/11/2023. Cấp xã từ ngày 01/9 đến ngày 29/9, báo cáo chính thức kết quả rà soát về UBND huyện trước ngày 15/11/2023. Cấp huyện báo cáo kết quả chính thức về Sở LĐTB&XH trước ngày 30/11/2023.  

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo huyện nhấn mạnh công tác tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt năm nay sẽ cập nhật dữ liệu lên hệ thống điện tử, thực hiện chuyển đổi số. Do đó các cấp, các ngành có liên quan cần thực hiện tốt các nhiệm được phân công, từ kiện toàn Ban giảm nghèo, xây dựng Kế hoạch, tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát, cách ghi các mẫu phiếu theo đúng quy định,…

Thông qua hội nghị, giúp cho các đại biểu nắm rõ quy trình, thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2024.

 Kim Thỏa - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác