Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề công tác CCHC, công vụ tại xã Gia Vượng và Gia Trấn

Thứ hai, 23/05/2022

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-BPC ngày 14/4/2022 của Ban Pháp chế, HĐND huyện về giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính, công vụ,  Đoàn giám sát của Ban pháp chế, HĐND huyện do đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính, công vụ tại một số xã trên địa bàn huyện; tham gia cùng đoàn có các đồng chí thành viên đoàn giám sát, các đồng chí đại diện thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Về phía xã có các đồng chí đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và cán bộ, công chức có liên quan.

* Sáng ngày 23/5, Đoàn Giám sát chuyên đề công tác CCHC, công vụ tại xã Gia Vượng

Đ/c Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát kết luận buổi làm việc tại xã Gia Vượng

* Chiều ngày 24/5, Đoàn giám sát chuyên đề công tác CCHC, công vụ tại xã Gia Trấn

Đ/c Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát kết luận buổi làm việc tại xã Gia Trấn

Trong chương trình làm việc, các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã  kiểm tra trực tiếp việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy, HĐND&UBND xã trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, công vụ tại địa phương đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã đi vào nề nếp, công tác quản lý công chức tiếp tục được tăng cường , công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành từng bước tạo một cái nhìn mới về cơ quan hành chính nhà nước đối với công dân, tổ chức, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của xã. Đồng thời, các thành viên Đoàn đã trao đổi, làm rõ, giải đáp cụ thể những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế, HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của xã Gia Vượng, Gia Trấn trong thực hiện CCHC. đồng chí Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên đài TT và trên trang thông tin điện tử của xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của HĐND trong việc giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chế độ công vụ tại địa phương./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác