Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026

Thứ sáu, 19/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 19/4, Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Đặng Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có bà Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX; Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Các đồng chí Lãnh đạo HĐND huyện chủ tọa, điều hành kỳ họp

Các đại biểu dự Kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu HĐND huyện đã được nghe 3 tờ trình và 2 báo cáo gồm: Tờ trình về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2025; Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới xóm Đông Thượng, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện;  Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế và Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện.

Ông Ngô Hùng Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày các Tờ trình của UBND huyện tại Kỳ họp

Ông Lê Huyên, đại biểu HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Ông Đinh Đức Mạnh, đại biểu HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm, đã biểu quyết thống nhất, nhất trí cao thông qua các Nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của huyện trong thời gian tới.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu Bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp thu ngân sách năm 2024, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách HĐND huyện được giao; Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023-2025 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của huyện; Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị các cấp, các ngành và từng vị đại biểu HĐND huyện, các quý vị đại biểu phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt; nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2024.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác